Hypotéka, Úvěr

Poradce k hypotéce využijete buď jednorázově, nebo můžete spolupracovat třeba i po celou dobu čerpání a splácení. Nebo když se blíží konec fixace stávající hypotéky. Například během přípravy a vyřízení nové hypotéky je důležité vzít v úvahu vaše potřeby a možnosti vzhledem k rozdílným požadavkům jednotlivých bank. Nejen při schvalování, ale i během čerpání a povinnostem plynoucích z úvěrové smlouvy.

Výhodou využití služeb „svého“ poradce není jen jeho nezávislost při výběru finanční instituce. Jde také o využití jeho zkušeností při výběru vhodného typu úvěru a nastavení podmínek smlouvy s finanční institucí přímo „na míru“. Poradce tedy navrhne základní řešení a s bankou nebo spořitelnou dále jedná o všech jednotlivých záležitostech souvisejících s vaší konkrétní situací a záměry. A to hlavně s ohledem na budoucí kroky, plány, možné změny.

Tím se vyhnete možným nepříjemnostem, které mohou nastat při čerpání, splácení nebo při plnění podmínek a závazků, které máte ve smlouvě s bankou. Může se totiž stát, že banka úvěr schválí, s klientem podepíše úvěrovou smlouvu, ale později se ukáže, že vzhledem k okolnostem klient ani nemůže některá smluvní ustanovení splnit nebo dokonce ani peníze z hypotéky čerpat. Proto poradce NADISi připravuje každý úvěr individuálně a na základě svých zkušeností předem vše pečlivě připraví a pak celou smlouvu kontroluje ještě před jejím podepsáním. A po celou dobu je vám k dispozici, zajišťuje pro vás servis, doprovodí vás na jednání do banky apod.

Klienti většinou s poradcem NADISi spolupracují i během čerpání a také splácení hypotéky. Pokud by přes jeho kontrolu nějaké komplikace přesto nastaly, řeší je právě poradce. Je tu tedy proto, abyste se jednak potížím vyhnuli a pokud by nastaly, aby je pomohl vyřešit a nedošlo tak ke zdržení čerpání nebo nedodržení podmínek smlouvy a případně i sankcím ze strany banky.

Kdy doporučujeme využít služby poradce NADISI?

  • Při hypotéce na stavbu nebo rekonstrukci (obvykle potřebujete čerpat finance postupně, hypotéku je třeba sladit s finančními toky vašeho záměru)
  • Při hypotéce na koupi pozemku, kdy se výstavba bude řešit později (pro budoucí návaznost)
  • Určitě v případě kombinace obou předchozích (kupujete pozemek, na kterém plánujete stavbu)
  • Ve všech složitějších případech a situacích, při dalších úvěrech apod.
  • Vždy, když chcete ušetřit svůj čas a starosti
Poslední změna: 02.07.2017

Máte zájem o propočet hypotéky? Vyplňte online jednoduchý formulář

Žádost o propočet